മണ്ണുത്തി വൻ ലഹരി വേട്ട: 20 ലക്ഷം രൂപയുടെ എം.ഡി.എം.എയുമായി ചാവക്കാട് സ്വദേശി പിടിയിൽ

34

മണ്ണുത്തിയിൽ വൻ ലഹരി വേട്ട 20 ലക്ഷം രൂപയുടെ എം.ഡി.എം.എ യുമായി യുവാവ് പിടിയിലായി. ചാവക്കാട് സ്വദേശി ബിഹാനുദീൻ ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഇയാളിൽ നിന്നും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ തേടുകയാണ് അന്വേഷണ സംഘം.

Advertisement
Advertisement