വരന്തരപ്പിള്ളിയിൽ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ പീഡിപ്പിച്ച യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

57

വരന്തരപ്പിള്ളിയിൽ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ പീഡിപ്പിച്ച യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ. വരന്തരപ്പിള്ളി കോരനൊടി കാമ്പുഴ ജിതിൻ (23) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്.

Advertisement
Advertisement