അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളയിലെ വേൾഡ് പ്രിമിയർ ഗോവയിൽ ഇന്ത്യൻ പനോരമയിൽ നാളെ പ്രിയനന്ദന്റെ ‘ധബാരിക്യുരുവി’ പ്രദർശിപ്പിക്കും; നിത്യവും പരിഹാസമേൽക്കുന്നവരെ അഭിനയിപ്പ് സിനിമയുണ്ടാക്കുകയെന്ന വെല്ലുവിളിയിൽ അഭിമാനമെന്ന് പ്രിയനന്ദൻ

16

അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളയിലെ വേൾഡ് പ്രിമിയർ ഗോവയിൽ ഇന്ത്യൻ പനോരമയിൽ നാളെ രാവിലെ 9:30 ന് ‘ധബാരിക്യുരുവി'(അച്ഛൻ ആരെന്നറിയാത്ത പക്ഷി) പ്രദർശിപ്പിക്കും. ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ പ്രിയനന്ദനൻ തന്റെ സിനിമയെക്കുറിച്ച് പങ്കുവെച്ചു.

Advertisement

പ്രിയനന്ദന്റെ വാക്കുകൾ


സ്വന്തം സ്വപ്നത്തിന്റെ ചിറകിൽ സ്വയം ആകാശം തേടുന്നവരുമായ ഗോത്രജീവിത പെണ്മയുടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ജീവിത കാഴ്ചകളാണ് ധബാരി ക്യുരുവിയിൽ അണി നിരക്കുന്നത്. അരക്ഷിത ഗോത്ര സമൂഹ ജീവിതത്തിന്റെ ഇരയായ പെൺകുട്ടിയും, അതിജീവിച്ച പെൺകുട്ടിയും ധബാരി ക്യുരുവിയിൽ അഭിമുഖമായി നിൽക്കുന്നു. പെണ്മയുടെ അതിജീവന സന്ദേശമാണ് ധബാരിക്യുരുവി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഗോത്ര വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ മാത്രം അഭിനയിച്ച ഒരു സിനിമയുണ്ടാകുന്നത്. ഒരു ചലച്ചിത്രം പോലും കാണാത്ത നിരവധി പേർ ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. മുഖ്യ ധാര ജീവിതത്തിൽ നിന്നും നിത്യവും പരിഹാസം ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്നവരെ അഭിനയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് അഭിമാനകരമായ ഒരു വെല്ലുവിളിയായ് ഞാൻ കാണുന്നു.
ഒപ്പം നിന്നവർക്ക്നിൽക്കുന്നവർക്ക്സിനിമ സലാം

Advertisement