തമിഴ് ഹാസ്യനടൻ പാണ്ഡു (74) കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു

38

തമിഴ് ഹാസ്യനടൻ പാണ്ഡു (74) കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു. ചെന്നൈയിൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ ഇരിക്കെ ആയിരുന്നു അന്ത്യം. 
അദ്ദേഹ​ത്തിന്റെ ഭാര്യ കുമുദവും കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഇതേ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയാണ്. പ്രഭു, പഞ്ചു, പിന്റു എന്നിവരാണ് മക്കൾ.