മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റ പിണറായി വിജയനെ അഭിനന്ദിച്ച് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സ്റ്റാലിൻ: സഹോദരന് ആശംസകളെന്ന് സ്റ്റാലിൻ

19

സഹോദരൻ പിണറായി വിജയന് ആശംസകൾ എന്നാണ് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിൻ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. ‘കേരളാ മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേൽക്കുന്ന സഹോദരൻ പിണറായി വിജയന് ആശംസകൾ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിശ്ചയദാർഢ്യവും സ്ഥിരോത്സാഹവും സാമൂഹിക സമത്വത്തിനും ജനങ്ങളുടെ സമാധാനത്തിനും സമൃദ്ധിക്കും വഴിവെക്കുമെന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നുവെന്ന് സ്റ്റാലിൻ ട്വീറ്റിൽ പറഞ്ഞു.