ശിക്ഷാകാലാവുധി കഴിഞ്ഞ വിദേശ പൗരന്മാർക്കുള്ള ആദ്യ കരുതൽ കേന്ദ്രം തൃശൂരിൽ തുടങ്ങി: രണ്ട് നൈജീരിയൻ പൗരന്മാരെയും ഒരു മ്യാൻമർ പൗരനെയും പ്രവേശിപ്പിച്ചു

24

ശിക്ഷാകാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ വിദേശ പൗരന്മാരെ പാർപ്പിക്കാൻ പ്രത്യേക കരുതൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് ആരംഭിച്ചു. ആദ്യ കരുതൽ കേന്ദ്രം തൃശൂരിലെ പൂങ്കുന്നത്ത് തുടങ്ങി. ശിക്ഷാകാലാവധി കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയ രണ്ട് നൈജീരിയൻ പൗരന്മാരെയും ഒരു മ്യാൻന്മാർ പൗരനേയും പൂങ്കുന്നത്തെ കരുതൽ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സാമൂഹികനീതി വകുപ്പിന് കീഴിൽ സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുക. പോലിസിനാണ് സംരക്ഷണ ചുമതല. നേരത്തേ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്‍റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സാമൂഹികനീതി വകുപ്പ് കരുതൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ നീക്കം നടത്തിയിരുന്നെങ്കിലും പൗരത്വഭേദഗതി നിയമത്തെച്ചൊല്ലിയുളള തർക്കത്തെ തുടർന്ന് ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു.