സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ സിവിൽ ഡിഫൻസ്‌ ബാച്ചിന്റെ പാസിംഗ് ഔട്ട് 16ന്; കേരളത്തിന് സ്വന്തം ദുരന്തനിവാരണ സേന സജ്ജം

16
9 / 100

ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസിന്റെ കീഴിലുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ സിവിൽ ഡിഫെൻസ് സേനയുടെ പാസ്സിംഗ് ഔട്ട് ഫെബ്രുവരി 16ന്. സ്റ്റേഷൻ തലത്തിലും ജില്ലാ തലത്തിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലും പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ 2400 സിവിൽ ഡിഫൻസ് വളണ്ടിയർമാരുടെ പാസിംഗ് ഔട്ടിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രാവിലെ 9ന് ഓൺലൈനായി സല്യൂട്ട് സ്വീകരിക്കും.

14 ജില്ലകളിലും ഒരേ സമയം നടക്കുന്ന പാസ്സിംഗ് ഔട്ടിൽ 13 ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിലും തൃശൂരിലെ രാമവർമപുരം ഫയർ ആൻഡ് റസ്ക്യു സർവീസസ് അക്കാദമിയിലുമാണ് ചടങ്ങ് നടക്കുക. കേരള ഫയർ റസ്ക്യു സർവീസസ് ഹോം ഗാർഡ് ആൻഡ് സിവിൽ ഡിഫൻസ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ബി സന്ധ്യ ഐപിഎസ്, കേരളാ ഫയർ ആൻഡ് റസ്ക്യു സർവീസസ് ഡയറക്ടർ ടെക്നിക്കൽ എം നൗഷാദ് എന്നിവർ ഓൺലൈനായി ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കും.

2018ലും 2019ലും കേരളത്തിലുണ്ടായ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിൽ കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ നടത്തിയ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കേരളത്തിലും സിവിൽ ഡിഫൻസ് സേന രൂപീകരിക്കുന്നതിന് കാരണമായത്. കേരളത്തിലെ 124 ഫയർ സ്റ്റേഷനുകളുടെ കീഴിലായി 50 പേർ വീതം 6200 സിവിൽ ഡിഫൻസ് വളണ്ടിയർമാരാണ് കേരളത്തിലുള്ളത്. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ച 2400 പേർക്കാണ് പാസിംഗ് ഔട്ട്. ആദ്യമായാണ് ഇത്രയും വിപുലമായ ഒരു പാസിംഗ് ഔട്ട് ഓണ്ലൈനായി നടക്കുന്നത്.

ദുരന്തമുഖത്ത് ആദ്യ പ്രതികരണവുമായെത്തുന്ന തദ്ദേശവാസികൾക്ക് ദുരന്ത നിവാരണ പരിശീലനം നൽകുകയും അവരുടെ പ്രവർത്തനം സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഏകോപിപ്പിക്കുകയുമാണ് സിവിൽ ഡിഫൻസ് രൂപീകരണം വഴി ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്. ഫെബ്രുവരി 16ന് പാസ്സിംഗ് ഔട്ട് നടത്തുന്ന സിവിൽ ഡിഫൻസ് സേനയ്ക്ക് ഇതോടെ കേരളത്തിലെ ദുരന്തനിവാരണം ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടെ നടപ്പാക്കുന്നതിന് സാധ്യമാവുകയാണ്.

ജില്ലയിലെ ഫയർ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്നുള്ള 180 സിവിൽ ഡിഫെൻസ് അംഗങ്ങളാണ് പാസിംഗ് ഔട്ടിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സംസ്ഥാന അക്കാദമിയിൽ പാസിംഗ് ഔട്ട് 16ന് രാവിലെ 8.30ന് ആരംഭിക്കും. ഡി എഫ് ഒ സൂരജ്, സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ അബ്ദുൾ സലീം എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ജില്ലയിലെ പാസിംഗ് ഔട്ട് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. സിവിൽ ഡിഫെൻസ് സേനയുടെ ജില്ലാ ഡയറക്ടർ കൂടിയായ ജില്ലാ കലക്ടർ എസ് ഷാനവാസ് അക്കാദമിയിൽ സല്യൂട്ട് സ്വീകരിക്കും.