അയനം – എ.അയ്യപ്പൻ കവിതാ പുരസ്കാരം അൻവർ അലിക്ക്

16

കവി എ.അയ്യപ്പന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി അയനം സാംസ്കാരിക വേദി ഏർപ്പെടുത്തിയ പത്താമത് അയനം – എ.അയ്യപ്പൻ കവിതാ പുരസ്കാരത്തിന് ഡി.സി ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അൻവർ അലിയുടെ ‘മെഹബൂബ് എക്സ്പ്രസ്സ് ‘ എന്ന കവിതാ സമാഹാരം അർഹമായി.11111 രൂപയും പ്രശസ്തിപത്രവും ഫലകവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരം. പി.എൻ.ഗോപീകൃഷ്ണൻ ചെയർമാനും കെ.ഗിരീഷ് കുമാർ, കുഴൂർ വിത്സൻ എന്നിവർ അംഗങ്ങളുമായ ജൂറിയാണ് പുരസ്കാരത്തിന് അർഹമായ കൃതി തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ഏപ്രിൽ 26ന് സാഹിത്യ അക്കാദമിയിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ വച്ച് ഡോ.സുനിൽ പി. ഇളയിടം പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കുമെന്ന് അയനം ചെയർമാൻ വിജേഷ് എടക്കുന്നി അറിയിച്ചു.