കേരളത്തിലെ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനം മോശമെന്ന് വിലയിരുത്തൽ: രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളും സ്ഥാനാർത്ഥി സാധ്യതകളെയും അറിയാൻ കേരളത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍വേ നടത്തുന്നു; സ്വകാര്യ ഏജൻസികളെ ചുമതലപ്പെടുത്തി എ.ഐ.സി.സി

34

രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളും സ്ഥാനാർത്ഥി സാധ്യതകളെയും അറിയാൻ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി കേരളത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അഭിപ്രായ സര്‍വേ നടത്തും. സ്വകാര്യ ഏജന്‍സികള്‍ക്കാണ് സര്‍വേയുടെ ചുമതല. മൂന്ന് ഏജന്‍സികളെയാണ് എ.ഐ.സി.സി ഇതിനായി നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജയസാധ്യതയും സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി സാധ്യതയും അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ ഏജന്‍സികള്‍ പഠിക്കും. പൊതുജനങ്ങളില്‍ നിന്നും പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകരില്‍ നിന്നുമടക്കം അഭിപ്രായങ്ങള്‍ തേടും.

ബംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായുള്ള ഏജന്‍സി നിലവില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനായി കേരളത്തില്‍ അഭിപ്രായ സര്‍വേ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതിന് പുറമേ ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്നും മുംബൈയില്‍ നിന്നുള്ള ഏജന്‍സിയും അഭിപ്രായ സര്‍വേ നടത്തും. ഘടക കക്ഷികളെക്കുറിച്ചും ഘടക കക്ഷി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളെക്കുറിച്ചും പരിശോധന നടത്തും.