വായു മലിനീകരണം കുറവുള്ള നഗരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ തൃശൂർ ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിലെ അഞ്ചുനഗരങ്ങൾ

145

രാജ്യത്ത് വായു മലിനീകരണം കുറവുള്ള നഗരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ തൃശൂർ ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിലെ അഞ്ചുനഗരങ്ങൾ. ഡൽഹിയടക്കം വിവിധ നഗരങ്ങളിൽ വായുമലിനീകരണം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടയിലാണ് കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ, എറണാകുളം, തിരുവനന്തപുരം നഗരങ്ങൾ വായുമലിനീകരണം കുറവുള്ള നഗരങ്ങളായി കേന്ദ്ര മലിനീകരണം നിയന്ത്രണ ബോർഡ് കണ്ടെത്തിയത്.

വായുമലിനീകരണ നില 45 മാത്രമുള്ള തിരുവനന്തപുരം നഗരമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഒന്നാമത്. കണ്ണൂർ– 50, തൃശൂർ– 52, കോഴിക്കോട്– 53, എറണാകുളം– 58 എന്നിങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലെ മറ്റു നഗരങ്ങളിലെ വായു മലിനീകരണ നില. ഇക്കഴിഞ്ഞ 24ന് തൃശൂരിലെ മലിനീകരണ തോത് 10 ആയിരുന്നു. അതേ സമയം ഇന്നലെ ഇത് 56ആം സ്ഥാനത്ത് എത്തി. ഇന്ന് 52ലേക്കും താഴ്ന്നു.

ഡൽഹിയും പരിസരനഗരങ്ങളുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായുമലിനീകരണം ഉള്ള നഗരങ്ങൾ. ഡൽഹിയിൽ 394, സമീപ നഗരങ്ങളായ ഫരീദാബാദിൽ 400, നോയിഡ – 334, ഗ്രേറ്റർ നോയിഡ- 298, ഗാസിയാബാദ്– 361, ഗുരുഗ്രാം– 325, മനേസർ– 310, മീററ്റ്- 316, മുസാഫർനഗർ– 341, സോണിപറ്റ്– 306 എന്നിങ്ങനെയാണ് വായു മലിനീകരണത്തിന്റെ തോത്.

വായു മലിനീകരണം ഏറ്റവും കുറവുള്ള നഗരം കർണാടകയിലെ ചിക്കബല്ലാപ്പൂർ– 29. അമരാവതി– 47, ചാമരാജ്നഗർ– 33, ചിക്കമംഗളൂർ– 30, മൈസൂർ– 38, പുതുച്ചേരി– 42, ശിവമോഗ– 46, തിരുപ്പതി– 41 തുടങ്ങിയവയും മലിനീകരണം കുറവുള്ള നഗരങ്ങളാണ്.

വായു മലിനീകരണം പൂജ്യംമുതൽ 50വരെയുള്ള നഗരങ്ങൾ ലോ റിസ്ക് വിഭാഗത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുക. 51മുതൽ 100വരെ നേരിയതോതിൽ മാത്രം ശ്വസനത്തിന് തടസ്സം വരുന്ന ഇടങ്ങളാണ്. ഈ രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളിലും മറ്റു മുൻകരുതലിന്റെ ആവശ്യമില്ല. 101 മുതൽ 200വരെ ശ്വസനത്തിനും മറ്റു അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും.

201മുതൽ 300വരെയുള്ള ഇടങ്ങളിൽ ആരോഗ്യവാന്മാർക്കും ശ്വാസതടസ്സം നേരിടാം. 301മുതൽ 440 വരെയുള്ള നഗരങ്ങളിൽ ശ്വാസകോശ അസുഖങ്ങളും മറ്റു അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവപ്പെടും. 401മുതൽ 500വരെയുള്ള ഇടങ്ങളിൽ ഗൗരവകരമായ അസുഖങ്ങൾക്ക് ഇടവരുത്തും.