ഇരുമുടി കെട്ടിൽ തേങ്ങയുമായി വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യാം; വിലക്ക് നീക്കി സിവിൽ ഏവിയേഷൻ വകുപ്പ്

8

ഇരുമുടി കെട്ടിൽ തേങ്ങയുമായി വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വിലക്ക് നീക്കി. ബ്യൂറോ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ഡയറക്ടറാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച ഉത്തരവിറക്കിയത്. ശബരിമലയിൽ മണ്ഡല മകരവിളക്ക് തീർത്ഥാടനം ആരംഭിച്ചതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നീക്കം. മകരവിളക്ക് കഴിയുന്നത് വരെയാണ് ഇളവ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.
നേരത്തെ ഇത്തരത്തിൽ ഇരുമുടി കെട്ടിൽ തേങ്ങയുമായി വിമാനത്തിൽ കയറാനുള്ള അനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സുരക്ഷാ കാരണങ്ങൾ പരിഗണിച്ചായിരുന്നു ക്യാബിനിൽ തേങ്ങ അനുവദിക്കാതിരുന്നത്. എന്നാൽ തീർത്ഥാടകരുടെ അസൗകര്യം കണക്കിലെടുത്ത് നിയന്ത്രണത്തിൽ ഇളവ് വരുത്തുകയായിരുന്നു. അതേസമയം വിശദമായ പരിശോധനകൾ നടത്തിയതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഇരുമുടികെട്ടിൽ തേങ്ങയുമായി വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ അനുമതി ലഭിക്കുക എന്നും സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു.

Advertisement
Advertisement