കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ കുറ്റകൃത്യ ജാഗ്രതാ ക്യാമ്പയിൻ അംബാസഡറായി നടി പ്രിയാ വാര്യരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു

26

കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ സ്കിൽ ഇന്ത്യ പദ്ധതിയുടെ സഹകരണത്തോടെ ട്രാപ്ഡ് സോൺ എന്ന സംഘടന ആരംഭിച്ച സൈബർ കുറ്റകൃത്യ ജാഗ്രത കാമ്പയിൻ അംബാസഡറായി മലയാള സിനിമാനടി പ്രിയ വാര്യർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. സൈബർ അതിക്രമങ്ങൾ മാനസികമായും വൈകാരികമായും കടുത്തവെല്ലുവിളി ഉയർത്തുമെന്നും അത് നേരിട്ട വ്യക്തിയെന്ന നിലയ്ക്ക് മേഖലയിൽ സുരക്ഷിതരായിരിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയാമെന്നും പ്രിയ പറഞ്ഞു.

Advertisement

‘ഒരു അഡാറ് ലവ്’ എന്ന സിനിമയിലെ കണ്ണിറുക്കലിലൂടെ 2018-ൽ രാജ്യത്ത് ഗൂഗിളിൽ ഏറ്റവും തിരയപ്പെട്ട വ്യക്തിയായി ജനശ്രദ്ധ നേടിയതിനുപിന്നാലെ ഒട്ടേറെ സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവന്നുവെന്ന് പ്രിയ പറഞ്ഞു. ഒടുവിൽ ചെയ്ത ‘ലൗ ഹാക്കേഴ്സ് എന്ന സിനിമയിൽ നമ്മൾ ദൈനംദിനം കാണുന്ന ഇന്റർനെറ്റിന്റെ മറുവശമായ ‘ഡാർക്ക് വെബി’നെപ്പറ്റി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. തട്ടിപ്പുകൾമുതൽ മനുഷ്യക്കടത്തുവരെ ഡാർക്ക് വെബിന്റെ മറവിൽ നടക്കുന്നു. സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും സെമിനാറുകളും നടത്തി സൈബർ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് പ്രിയ പറഞ്ഞു.

Advertisement