കോവിഡ് രോഗികൾ കുറയുന്നു: 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് 1,20,259 പുതിയ രോഗികൾ; 3,380 മരണം

5

രാജ്യത്ത് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത് 1,20,529 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകള്‍. 58 ദിവസത്തിനിടയില്‍ രാജ്യത്ത് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കോവിഡ് കേസാണിത്.
കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടയില്‍ 3,380 പേരാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 1,97,894 പേര്‍ കോവിഡ് മുക്തരായി ആശുപത്രി വിട്ടു. 15,55,248 സജീവകേസുകളാണ് നിലവിലുളളത്.