തമിഴ്നാട്ടിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ നീട്ടി: ഇളവുകളോടെ ജൂൺ 14 വരെ ഒരാഴ്ചത്തേക്കാണ് നിയന്ത്രണം

10

തമിഴ്നാട്ടിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ നീട്ടി. ഇളവുകളോടെ ജൂൺ 14 വരെ ഒരാഴ്ചത്തേക്കാണ് നിയന്ത്രണം നീട്ടിയത്. കോവായ്, നീലഗിരി, തിരുപ്പൂർ, ഈറോഡ്, സേലം, കരൂർ, നാമക്കൽ, തഞ്ചാവൂർ, തിരുവാരൂർ, നാഗപട്ടണം, മയലദുതുരൈ എന്നീ 11 ജില്ലകളിൽ കൊവിഡ് കേസുകൾ ഉയർന്ന തോതിൽ തുടരുകയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിൻ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
പലചരക്ക്, പച്ചക്കറി, മാംസം, മത്സ്യം എന്നിവ വിൽക്കുന്ന ഒറ്റക്കടകൾ രാവിലെ 6.00 നും വൈകിട്ട് 5.00 നും ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കും. പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും പൂക്കളും വിൽക്കുന്ന റോഡരികിലെ കടകൾക്ക് 6.00 മുതൽ 5 വരെ പ്രവർത്തിക്കാം. മത്സ്യ മാർക്കറ്റുകൾക്ക് മൊത്തവ്യാപാരത്തിന് മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയൂ. കശാപ്പ് ശാലകൾക്ക് മൊത്തവ്യാപാരത്തിന് മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയൂ.
സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ 30 ശതമാനം ജീവനക്കാരുമായി പ്രവർത്തിക്കും. തീപ്പെട്ടി നിർമ്മാണ കമ്പനികൾക്ക് 50 ശതമാനം തൊഴിലാളികളുമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും. കൊവിഡ് കേസുകൾ കുറയുന്ന ചെന്നൈ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബാക്കി ജില്ലകളിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന ഇളവുകൾ അനുവദനീയമാണ്: