വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പരിതോഷികം നല്‍കുന്നു

14

പരീക്ഷകളില്‍ ഉന്നതവിജയം നേടിയ മലബാര്‍ ക്ഷേത്രജീവനക്കാരുടെയും എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസര്‍മാരുടെയും മക്കള്‍ക്ക് പാരിതോഷികം നല്‍കുന്നു.
ക്ഷേമനിധിയില്‍ അംഗങ്ങളായ മലബാര്‍ ക്ഷേത്രജീവനക്കാരുടെയും എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസര്‍മാരുടെയും മക്കളില്‍ 2021ലെ എസ്.എസ്.എല്‍.സി പരീക്ഷയില്‍ എല്ലാ വിഷയങ്ങള്‍ക്കും എ പ്ലസ്, സി.ബി.എസ്.ഇ 10-ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷയില്‍ എല്ലാ വിഷയങ്ങള്‍ക്കും എ വണ്‍ നേടിയവര്‍ക്കാണ് പുരസ്‌കാരം നല്‍കുന്നത്. പുരസ്‌കാരത്തിന് പരിഗണിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ മലബാര്‍ ക്ഷേത്രജീവനക്കാരുടെയും എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസര്‍മാരുടെയും ക്ഷേമനിധി സെക്രട്ടറിയുടെ ഓഫീസില്‍ ഡിസംബര്‍ 15 വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെ സ്വീകരിക്കും. അപേക്ഷയുടെ മാതൃക മലബാര്‍ ക്ഷേത്രജീവനക്കാരുടെയും
എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസര്‍മാരുടെയും ക്ഷേമനിധി സെക്രട്ടറിയുടെ ഓഫീസിലും അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണര്‍മാരുടെ ഓഫീസിലും ഡിവിഷന്‍ ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍മാ രുടെ ഓഫീസിലും മലബാര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിന്റെ www.malabardevaswom.kerala.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിലും ലഭിക്കും. ഫോണ്‍: 0495-2360720