കണ്ണൂരിൽ വെട്ടിമാറ്റിയ ‘പിണറായിയുടെ തല’ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

4
8 / 100

കണ്ണൂർ മമ്പറത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ കട്ടൗട്ടിൽ നിന്ന് വെട്ടിമാറ്റിയ തല ഭാഗം കണ്ടെത്തി. ഇതോടൊപ്പം ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ നാല് സ്റ്റീൽ ബോംബുകളും പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു. മമ്പറം ടെലിഫോൺ എക്‌സേഞ്ചിന് പിറക് വശത്താണ് ഇവ കണ്ടെത്തിയത്.
മമ്പറത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന പിണറായി വിജയന്റെ കട്ടൗട്ടിൽ നിന്നാണ് തല ഭാഗം വെട്ടി മാറ്റിയത്. സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ ആർ.എസ്.എസ് ആണെന്ന് സി.പിഎം ആരോപിച്ചു.