നാമനിർദേശ പത്രികാ സമർപ്പണം ഇന്ന് അവസാനിക്കും: ഇതുവരെ 1029 പേർ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു; കെ. സുരേന്ദ്രൻ അടക്കമുള്ളവർ ഇന്ന് പത്രിക സമർപ്പിക്കും

8

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള നാമനിർദേശ പത്രികാ സമർപ്പണം സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് അവസാനിക്കും. ഇന്നലെ വരെ 1029 പേരാണ് വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിലായി പത്രിക സമർപ്പിച്ചത്.

ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മിക്കവരും പത്രിക സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കെ സുരേന്ദ്രൻ അടക്കമുള്ളവർ പത്രിക സമർപ്പിക്കാനുള്ളവരുണ്ട്. യു.ഡി.എഫ്, എൻ.ഡി.എ സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ പത്രിക നൽകാനുള്ളവർ ഇന്ന് സമർപ്പിക്കും.

സൂക്ഷ്മപരിശോധന നാളെ രാവിലെ 11 മുതൽ ആരംഭിക്കും. നാമനിർദേശ പത്രിക പിൻവലിക്കാൻ തികളാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്ന് വരെയാണ് സമയം.