മന്ത്രിമാരുടെ വകുപ്പ് വിഭജനം പൂർത്തിയായി: മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൂടുതൽ വകുപ്പുകൾ, ആർ ബിന്ദുവിന് സാമൂഹ്യ നീതിവകുപ്പും വീണക്ക് വനിതാ ശിശു ക്ഷേമവും രാധാകൃഷ്ണന് പാർലമെന്ററി കാര്യ വകുപ്പും രാജന് പാർപ്പിടവും

93

രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിലെ മന്ത്രിമാരുടെ വകുപ്പ് വിഭജനം പൂർത്തിയായി. ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമവും പ്രവാസികാര്യവും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് തന്നെയാണ്. കായികം, വഖഫ് ഒപ്പം റെയിൽവേയും ആണ് വി അബ്ദുറഹ്മാന്. റവന്യൂവിനൊപ്പം ഭവന നിർമാണവും കെ രാജന് ആണ്.

വനം, വന്യജീവി സംരക്ഷണ വകുപ്പുകളാണ് എ കെ ശശീന്ദ്രന്. വനിതാ ശിശു ക്ഷമം വീണാ ജോർജിന് ആണ്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പും വിനോദസഞ്ചാരം എന്നീ വകുപ്പുകളുടെ ചുമതല പി.എ മുഹമ്മദ് റിയാസിനാണ്. ദേവസ്വത്തിനൊപ്പം പാർലമെന്ററികാര്യമന്ത്രി കൂടിയായിരിക്കും കെ രാധാകൃഷ്ണൻ.

മന്ത്രിമാരും അവരുടെ വകുപ്പുകളും

പിണറായി വിജയൻ

പൊതുഭരണം
അഖിലേന്ത്യ സേവനങ്ങൾ
ആസൂത്രണവും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളും
ശാസ്ത്രം, സാങ്കേതികവിദ്യ, പരിസ്ഥിതി
മലിനീകരണ നിയന്ത്രണം
ശാസ്ത്ര സ്ഥാപനങ്ങൾ
പേഴ്‌സണൽ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പരിഷ്കാരങ്ങൾ
തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
സംയോജനം
വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ
സൈനികക്ഷേമം
ദുരിതാശ്വാസം
സ്റ്റേറ്റ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി
വിമാനത്താവളങ്ങൾ
മെട്രോ റെയിൽ
അന്തർ സംസ്ഥാന ജലഗതാഗതം
തീരദേശ ഷിപ്പിംഗും ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗതവും
കേരള സംസ്ഥാന ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത കോർപ്പറേഷൻ
ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ്
പ്രവാസികാര്യം
ആഭ്യന്തരം
വിജിലൻസ്
സിവിൽ, ക്രിമിനൽ ജസ്റ്റിസ് ഭരണം
അഗ്നിശമനരക്ഷാ സേവനങ്ങൾ
ജയിൽ
പ്രിന്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷണറി
ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമം
പ്രധാനമായ എല്ലാ നയപരമായ കാര്യങ്ങളും
മറ്റെവിടെയെങ്കിലും പരാമർശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വിഷയങ്ങൾ

കെ രാജൻ

ഭൂമി, സർവേയും ലാൻഡ് റെക്കോർഡുകളും, ഭൂപരിഷ്കരണം, പാർപ്പിട നിർമാണം

റോഷി അഗസ്റ്റിൻ

ജലസേചനം, കമാൻഡ് ഏരിയ ഡെവലപ്‌മെന്റ് അതോറിറ്റി,  ഭൂഗർഭജല വകുപ്പ്, ജലവിതരണവും ശുചിത്വവും

കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി

വൈദ്യുതി, അനർട്ട്

എ കെ ശശീന്ദ്രൻ

വനം, വന്യജീവി സംരക്ഷണം

അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ

തുറമുഖങ്ങൾ, മ്യൂസിയങ്ങൾ, പുരാവസ്തു, ആർക്കൈവ്സ്

ആന്റണി രാജു

റോഡ് ഗതാഗതം, മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ, ജല ഗതാഗതം

വി അബ്ദുറഹിമാൻ

കായികം, വഖഫ് ആൻഡ് ഹജ്ജ്, പോസ്റ്റും ടെലഗ്രാഫും, റെയിൽവേ

ജി ആർ അനിൽ

ഭക്ഷ്യ, സിവിൽ സപ്ലൈസ്, ഉപഭോക്തൃ കാര്യങ്ങൾ, ലീഗൽ മെട്രോളജി

കെ എൻ ബാലഗോപാൽ

ധനകാര്യം, ദേശീയ സമ്പാദ്യം, സ്റ്റോർസ് പർച്ചേസ്, വാണിജ്യനികുതി, കാർഷിക ആദായനികുതി, ട്രഷറികൾ, ലോട്ടറികൾ, സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്,കേരള സ്റ്റേറ്റ്ഫിനാൻഷ്യൽ എന്റർപ്രൈസസ്, സംസ്ഥാന ഇൻഷുറൻസ്, കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷൻ,  സ്റ്റാംപ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാംപ് ഡ്യൂട്ടീസ്

ആർ ബിന്ദു

കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം, സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം, സർവകലാശാലകൾ (കൃഷി, വെറ്ററിനറി, ഫിഷറീസ്, മെഡിക്കൽ, കൂടാതെ സാങ്കേതിക സർവ്വകലാശാലകൾ), പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ, നാഷണൽ കേഡറ്റ് കോർപ്സ്, അഡിഷണൽ സ്കിൽ അക്വിസിഷൻ പ്രോഗ്രാം (അസാപ്), സാമൂഹ്യനീതി

ജെ ചിഞ്ചുറാണി

മൃഗസംരക്ഷണം, ക്ഷീരവികസനം, പാൽ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ, മൃഗശാലകൾ, കേരള വെറ്ററിനറി & അനിമൽ സയൻസസ് സർവകലാശാല

എം വി ഗോവിന്ദൻ

പ്രാദേശിക സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ – പഞ്ചായത്തുകൾ, മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ, കോർപ്പറേഷനുകൾ, ഗ്രാമീണ വികസനം, നഗര ആസൂത്രണം, പ്രാദേശിക വികസന അതോറിറ്റികൾ, കില,  എക്സൈസ്

പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ്

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, ടൂറിസം

പി പ്രസാദ്

കൃഷി, മണ്ണ് സർവേയും മണ്ണ് സംരക്ഷണവും, കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല, വെയർഹൗസിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ

കെ രാധാകൃഷ്ണൻ

പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ്ഗ, പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ ക്ഷേമം, ദേവസ്വം, പാർലമെന്ററി കാര്യങ്ങൾ

പി രാജീവ്

നിയമം, വ്യവസായങ്ങൾ (വ്യാവസായിക സഹകരണ സംഘങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ), വാണിജ്യം, ഖനനവും ജിയോളജിയും, കൈത്തറി – തുണിത്തരങ്ങൾ, ഖാദി – ഗ്രാമ വ്യവസായങ്ങൾ, കയർ, കശുവണ്ടി വ്യവസായം, പ്ലാന്റേഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റ്

സജി ചെറിയാൻ

ഫിഷറീസ്, ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഫിഷറീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി,  സംസ്കാരം, കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര വികസന കോർപ്പറേഷൻ,  കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയും കേരള സംസ്ഥാന സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരുടെ ക്ഷേമനിധി ബോർഡും
യുവജനകാര്യങ്ങൾ

വി ശിവൻകുട്ടി

പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം, സാക്ഷരതാ, തൊഴിൽ, തൊഴിൽ പരിശീലനങ്ങൾ, സ്കിൽസ് ആൻഡ് റിഹാബിലിറ്റേഷൻ,
ഫാക്ടറികളും ബോയിലറുകളും, ഇൻഷുറൻസ് മെഡിക്കൽ സേവനം വ്യാവസായിക ട്രൈബ്യൂണലുകൾ, ലേബർ കോടതികൾ

വി എൻ വാസവൻ

സഹകരണം, രജിസ്ട്രേഷൻ

വീണ ജോർജ്

ആരോഗ്യം, കുടുംബക്ഷേമം, മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം, മെഡിക്കൽ സർവകലാശാല, തദ്ദേശീയ മരുന്ന്, ആയുഷ്, മരുന്ന് നിയന്ത്രണം, വനിതാ, ശിശുക്ഷേമം