ശബരിമല ഉത്രം മഹോത്സവത്തിന് കൊടിയേറി

16

ശബരിമല ഉത്രം മഹോത്സവത്തിന് കൊടിയേറി. തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരരുടെ മുഖ്യകാർമ്മികത്വത്തിൽ പ്രത്യേക പൂജകൾക്ക് ശേഷം കൊടിയേറ്റ് നിർവഹിച്ചു. കൊടിയേറ്റിന് ശേഷം ബിംബ ശുദ്ധിക്രിയകൾ നടന്നു.

ഉത്സവദിവസങ്ങളിൽ മുളപൂജ, ഉത്സവബലി, ശ്രീഭൂതബലി, വിളക്ക് എഴുന്നള്ളത്ത് എന്നിവയും നടക്കും.27 ന് ശരംകുത്തിയിൽ പള്ളിവേട്ടയും. 28 ന് ഉഷപൂജയ്ക്ക് ശേഷം പമ്പയിൽ ആറാട്ടും നടക്കും. 28 ന് രാത്രി ഉത്സവ ചടങ്ങുകൾ പുർത്തിയാക്കി ഹരിവരാസനം പാടി നട അടയ്ക്കും.