കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഡി.വൈ.എസ്.പി സലീഷ് ശങ്കരന്റെ ഭാര്യ പിതാവ് കൂർക്കഞ്ചേരി കാരണത്ത് വീട്ടിൽ ശശിധരൻ നിര്യാതനായി

34

കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഡി.വൈ.എസ്.പി സലീഷ് ശങ്കരന്റെ ഭാര്യ പിതാവ് കൂർക്കഞ്ചേരി കാരണത്ത് വീട്ടിൽ ശശിധരൻ (78) നിര്യാതനായി. മക്കൾ: നിഷി, ബാബി. സലീഷിനെ കൂടാതെ വെൽമ  മരുമകളുമാണ്.സംസ്കാരം നാളെ

Advertisement
Advertisement