ഗുരുവായൂർ ആനക്കോട്ടയിലെ ആറ് ആന പപ്പാന്മാർക്ക് കോവിഡ്:തൃശൂർ പൂരം, മേളത്തിനെത്തിയ രണ്ട് പേർക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു

38

ഗുരുവായൂർ ആനക്കോട്ടയിലെ ആറ് ആന പപ്പാന്മാർക്ക് കോവിഡ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. തൃശൂർ പൂരം, മേളത്തിനെത്തിയ രണ്ട് പേർക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇവരെ ഐസൊലേഷനിലാക്കി. കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ നടത്തുമെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു