നൂല് കെട്ടിന് ലഭിച്ച സ്വർണ്ണമാല മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്സിൻ ചലഞ്ചിലേക്ക് കൈമാറി പുറനാട്ടുകര സ്വദേശി ഷൈൻ

24

ചെറുപ്പം മുതൽ സൂക്ഷിച്ചുവച്ചിരുന്ന സ്വർണമാല
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്സിൻ ചലഞ്ചിലേക്ക് സംഭാവന നൽകി പതിനേഴുകാരൻ ഷൈൻ.
പുറനാട്ടുകര എടത്തറവീട്ടിൽ സജയൻ്റെ മകൻ ഷൈൻ ആണ് ചെറുപ്പത്തിൽ നൂലുകെട്ടിന്
ലഭിച്ച മാല സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരുന്നത് വാക്സിൻ ചലഞ്ചിലേക്കായി എംഎൽഎ സേവ്യർ ചിറ്റിലപ്പിള്ളിക്ക് കൈമാറിയത്.
ഇത് പണമാക്കി എം എൽ എ യുടെ ഓഫീസ് 16075 രൂപ കളക്ടർ എസ് ഷാനവാസിന് കൈമാറി.