പാലപ്പിള്ളിയിൽ കുങ്കിയാനകളുടെ ദൗത്യം ആദ്യഘട്ടം വിജയകരം; ഒരു കൂട്ടം കാട്ടാനകളെ കാട്ടിലേക്ക് ഓടിച്ചു

14

പാലപ്പിള്ളി എലിക്കോട് കുങ്കി ആനകളെ ഉപയോഗിച്ച് കാട്ടാനകളെ തുരത്താൻ തുടങ്ങി. കുങ്കിയാനകള്‍ രണ്ട് കിലോമീറ്ററോളം ഓടിച്ച് ഒരുകൂട്ടം കാട്ടാനകളെ വനത്തിലേക്ക് കയറ്റി. കാഞ്ഞിരമുക്ക് തോട്ടം മേഖലയിലൂടെയാണ് കാട്ടാനകളെ കാട്ടിലേക്ക് ഓടിച്ച് കയറ്റിയത്. ദൗത്യം തുടരാനാണ് വനം വകുപ്പിന്‍റെ തീരുമാനം. വെള്ളിക്കുളങ്ങര, പാലപ്പിള്ളി റേഞ്ചുകൾക്ക് കീഴിലുള്ള തോട്ടം മേഖലയിൽ ആണ് കാട്ടാനക്കൂട്ടങ്ങള്‍ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.

Advertisement
Advertisement