റെക്കോർഡ് വരുമാനം നേടി കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി: ഓണാവധിക്ക് ശേഷമുളള ആദ്യ പ്രവൃത്തി ദിനത്തിൽ 8.4 കോടിയുടെ വരുമാനം; ജീവനക്കാരെ അഭിനന്ദിച്ച് സി.എം.ഡി

83

ഓണാവധിക്ക് ശേഷമുള്ള ആദ്യ പ്രവർത്തിദിനമായ ഇന്നലെ റെക്കോർഡ് വരുമാനം നേടി കെഎസ്ആർടിസി. പ്രതിദിന വരുമാനം 8.4 കോടി രൂപയാണ് ലഭിച്ചത്. ഇന്നലെ നടത്തിയത് 3941 സർവീസുകളാണ്. സ്വിഫ്റ്റ് സർവീസിന്റെ ഇന്നലത്തെ കളക്ഷൻ 37 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ഇത്രയും കളക്ഷൻ നേടാൻ പരിശ്രമിച്ച കെഎസ്ആർടിസിയിലെ എല്ലാ വിഭാ​ഗം ജീവനക്കാരേയും സിഎംഡി അഭിനന്ദിച്ചു.

Advertisement
Advertisement