വടക്കാഞ്ചേരി പുഴസംരക്ഷിക്കാന്‍ 10 കോടി കൂടി; ആകെ തുക 36.30 കോടി

19
5 / 100

വടക്കാഞ്ചേരി പുഴയുടെ ഇരു കരകളും കൈവഴികളും തോടുകളും സംരക്ഷിക്കാനും പുഴയുടെ അടിത്തട്ടിലെ ചെളി നീക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രത്യേക പദ്ധതിക്ക് സര്‍ക്കാരിന്റെ ഭരണാനുമതി. ഈയിനത്തില്‍ 10 കോടി രൂപയാണ് വകയിരുത്തിയത്. ഇതോടെ വടക്കാഞ്ചേരി പുഴയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് സര്‍ക്കാര്‍ നീക്കിവെച്ച തുക 36.30 കോടി രൂപയായി. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ മന്ത്രി എ.സി.മൊയ്തീന്‍ മുന്‍കൈയെടുത്താണ് പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചതും ഇപ്പോള്‍ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കിയതും.

വടക്കാഞ്ചേരി പുഴയുടെ വാഴാനി മുതല്‍ കാഞ്ഞിരക്കോടു വരെയുള്ള ഭാഗം കൃത്യമായി സംരക്ഷിച്ച് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാല്‍ അത് മേഖലയിലെ സാമൂഹികജീവിതത്തെ ആകെത്തന്നെ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമാവുമെന്നാണ് പുതിയ പദ്ധതിരേഖയില്‍ പറയുന്നത്. പുഴയുടെ അടിത്തട്ടിലെ ചെളി നീക്കുക, തീരം സംരക്ഷിക്കുക, വടക്കാഞ്ചേരി പുഴയുടെ ജലസ്രോതസ്സുകളായ കനാലുകള്‍ നവീകരിച്ചു സംരക്ഷിക്കുക, മേഖലയിലെ വിനോദസഞ്ചാര വികസനത്തിനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുക എന്നിവയെല്ലാം ഇപ്പോള്‍ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

വടക്കാഞ്ചേരി പുഴയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് സഹായകരമാവുന്ന രണ്ടു പ്രധാന പദ്ധതികള്‍ കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ നടപ്പാക്കാന്‍ നേരത്തെ ഭരണാനുമതി നല്‍കിയിരുന്നു. രണ്ടു റെഗുലേറ്റര്‍ കം ബ്രിഡ്ജുകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ 26.30 കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചത്. കാഞ്ഞിരക്കോടിനും പത്രമംഗലത്തിനുമിടയ്ക്ക് വടക്കാഞ്ചേരി പുഴയെയും കരയെയും സംരക്ഷിക്കാന്‍ തലപ്പള്ളി താലൂക്കിലെ കീഴ്ത്തണ്ടിലത്ത് പുഴയ്ക്കു കുറുകെ റെഗുലേറ്റര്‍ കം ബ്രിഡ്ജ് നിര്‍മ്മിക്കും. 14.40 കോടി രൂപയാണ് ഇതിനായി വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. സംസ്ഥാന ഹൈവേ 50ല്‍പ്പെടുന്ന മുട്ടിക്കല്‍ -ആറ്റത്തറ റോഡില്‍ കോട്ടപ്പുറത്ത് പുഴയ്ക്കു കുറുകെ റെഗുലേറ്റര്‍ കം ബ്രിഡ്ജ് സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ പദ്ധതി. ഇതിനായി 11.90 കോടി രൂപ നീക്കിവെച്ചു.

പദ്ധതികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാവുമ്പോള്‍ മേഖലയിലെ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം വലിയൊരളവു വരെ പരിഹരിക്കപ്പെടും. മാത്രമല്ല ജലനിരപ്പില്‍ പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന വ്യതിയാനങ്ങള്‍ വലിയൊരളവു വരെ നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കും. ജനങ്ങളുടെ ദീര്‍ഘകാലമായുള്ള ആവശ്യമാണ് ഈ പദ്ധതികള്‍ നടപ്പാക്കുന്നതിലൂടെ യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാവുന്നത്.