നടത്തറയിൽ തെങ്ങിൽ നിന്നും വീണ് തമിഴ്നാട് സ്വദേശിക്ക് ഗുരുതര പരുക്ക്‌

17

നടത്തറയിൽ തെങ്ങിൽ നിന്നും വീണ് തമിഴ്നാട് സ്വദേശിക്ക് ഗുരുതര പരുക്ക്‌ ജോണിന് (52) ആണ് പരിക്കേറ്റത്. നടത്തറ പൂച്ചെട്ടി കനാൽ വഴിയിലാണ് അപകടം. തെങ്ങിൽ നിന്നും വീണ് കഴുത്തിന് ആണ് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റത്. ജോണിനെ നടത്തറ ആക്ടസ് പ്രവർത്തകർ തൃശൂർ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

Advertisement
Advertisement