ഇത്തവണ മഴക്കാല പൂർവ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ വിപുലം: 15ന് ആരംഭിക്കും

19

ഈ വർഷത്തെ മഴക്കാല പൂർവ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഫെബ്രു. 15 ന് ആരംഭിക്കും. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതീവ ജാഗ്രതയും സുരക്ഷയും ഉറപ്പുവരുത്തി വിപുലമായ രീതിയിൽ നടപ്പാക്കാൻ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പു മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉന്നതതലയോഗം ചേർന്നു.

വാർഡുതല സാനിറ്റേഷൻ സമിതികൾ പുതിയ ജനപ്രതിനിധികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുക, കോവിഡ് മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന സാനിറ്ററി വർക്കർമാർ പിപിഇ കിറ്റ് ധരിച്ചു മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക എന്നിവ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നടപ്പാക്കും.

പുതിയതായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള പ്രീ മൺസൂൺ ക്യാമ്പയിൻ പരിശീലനം കില, ശുചിത്വമിഷൻ എന്നിവ നടത്തും. പരിശീലനങ്ങൾ ഫെബ്രു. 15 നകം പൂർത്തിയാക്കും. കൊതുകു നിവാരണത്തിനായി വിവിധ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ, കുട്ടികൾ എന്നിവരുടെ സേവനം വാർഡുതലത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം (എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും) സംസ്ഥാനം മൊത്തം ഡ്രൈഡേ ആചരിക്കും. ഇത് എല്ലാ ആഴ്ചയും തുടരും.

കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തേണ്ടത്.
മഴക്കാലത്തിന് മുന്നോടിയായി ഹരിതകർമസേനകൾ വീടുകൾ സന്ദർശിച്ച് അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും അവ തരംതിരിച്ച് എം.സി.എഫ്, ആർ.ആർ.എഫുകളിൽ എത്തിക്കും. മഴക്കാലത്തിന് മുമ്പായി എം.സി.എഫുകൾ സംസ്കരിക്കും.

ഇറിഗേഷൻ, വാട്ടർ അതോറിറ്റി, പി.ഡബ്ല്യു.ഡി എന്നീ വകുപ്പുകൾ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് മെയിന്റനൻസ്, ഓട വൃത്തിയാക്കൽ എന്നിവ മഴക്കാലത്തിന് മുമ്പ് നടത്തണം.

ജില്ലാതലത്തിലുള്ള ക്ലീനിങ് ഡ്രൈവ് വിജയകരമാക്കുവാൻ ജില്ലാ കലക്ടർ, തദ്ദേശസ്ഥാപന പ്രതിനിധികൾ, ജില്ലാതല ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രിമാർ, എം എൽ എ മാർ എന്നിവരുടെ യോഗം ചേർന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കും.

വാർഡുതല സാനിറ്റേഷൻ സമിതി ചേർന്ന് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ, കൊതുക് വളരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവ മനസിലാക്കി കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ഊർജസ്വലമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തണം.

തദ്ദേശ സ്ഥാപനപരിധിയിലെ വീടുകൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ മാലിന്യങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ സംസ്കരിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കും. അജൈവമാലിന്യങ്ങൾ ഹരിതകർമസേന ശേഖരിയ്ക്കും.

മെയ് മാസത്തിൽ ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ പൊതുയിടങ്ങളും ജലസ്രോതസുകളും ശുചീകരിക്കും. സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ഡ്രൈഡേ ആചരണത്തോടൊപ്പം കൊതുക് നശീകരണത്തിനുള്ള ഫോഗിങ്ങും നടത്തും. കുടിവെള്ള സ്രോതസുകളുടെ ശുചീകരണവും ഇത്തരത്തിൽ കാമ്പയിൻ മാതൃകയിൽ നടപ്പാക്കും.

ഡ്രെയിനേജുകളിൽ മലിനജലം കെട്ടിക്കിടക്കാതെ വൃത്തിയാക്കണം.
വാർഡുതല ഐ.ഇ.സി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഹരിതകർമസേന, ആശാവർക്കർമാർ എന്നിവരുടെ സേവനവും പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നുകൾ, ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ എന്നിവ ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യും.