തൃശൂർ ജില്ലയിൽ കണ്ടെയ്‌ൻമെന്റ് സോണുകളിൽ ഇളവ്: ബുധനാഴ്ച ഒഴികെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പലചരക്ക്, പഴം, പച്ചക്കറി കടകൾ തുറക്കാം: ബുധനാഴ്ചയും ശനിയാഴ്ചയും മത്സ്യ- മാംസ്യ വിപണന കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാം; ഇളവുകളിൽ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാമെന്ന് കളക്ടറുടെ ഉത്തരവ്

301

തൃശൂർ ജില്ലയിൽ കണ്ടെയ്‌ൻമെന്റ് സോണുകളിൽ ഇളവ് നൽകി കളക്ടറുടെ ഉത്തരവ്.
പലചരക്ക്, പഴം-പച്ചക്കറി കടകൾ ബുധൻ ഒഴികെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് വരെ പ്രവർത്തിക്കാം. എത്ര കടകൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം. മത്സ്യ-മാംസ വിപണന കേന്ദ്രങ്ങൾ ബുധൻ, ശനി ദിവസങ്ങളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് വരെ പ്രവർത്തിക്കാം. കണ്ണട വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങൾ തിങ്കൾ, വ്യാഴം ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെ പ്രവർത്തിക്കാമെന്നും ഉത്തരവിൽ കളക്ടർ വ്യക്തമാക്കി.