തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ഏഴ് പഞ്ചായത്തുകളിൽ 144 പ്രഖ്യാപിച്ചു

178

തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ഏഴ് പഞ്ചായത്തുകളിൽ കളക്ടർ 144 പ്രഖ്യാപിച്ചു. വാടാനപ്പള്ളി, അതിരപ്പിള്ളി, മേലൂർ, കാട്ടകാമ്പാൽ, വേലൂർ, ചേലക്കര, വള്ളത്തോൾ നഗർ എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിലാണ് നാളെ രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ ഈ മാസം 29ന് രാത്രി ഒൻപത് വരെയാണ് നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ഇന്ന് കണ്ടെയിന്‍മെന്‍റ് സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ച  പ്രദേശങ്ങള്‍

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേര്
വാര്‍ഡുകള്‍  / ഡിവിഷനുകള്‍
01
പാവറട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
08-ാം വാര്‍ഡ്
02
ഗുരുവായൂര്‍ നഗരസഭ
37-ാം ഡിവിഷന്‍ പുറകുവശം ഉള്‍പ്പെടെ ആനക്കോട്ടയും സമീപപ്രദേശവും
03
നടത്തറ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
07-ാം വാര്‍ഡ്
04
ചേലക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
04, 17 വാര്‍ഡുകള്‍
05
മേലൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
04-ാം വാര്‍ഡ് 
06
താന്ന്യം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
05-ാം വാര്‍ഡ്
07
ശ്രീനാരായണപുരം  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
01-ാം വാര്‍ഡ്
08
വല്ലച്ചിറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
05-ാം വാര്‍ഡ്
09
പോര്‍ക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
12-ാം വാര്‍ഡ് 
10
മുള്ളൂര്‍ക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
09-ാം വാര്‍ഡ് 
11
മാള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
01, 10 വാര്‍ഡുകള്‍