തൃശൂർ സഹകരണ സ്പിന്നിംഗ് മില്ലിന്റെ പൈതൃകം വീണ്ടെടുക്കാൻ സർക്കാർ: നടക്കുന്നത് 30 കോടിയുടെ ആധുനികവത്കരണ പദ്ധതി; സേവ്യർ ചിറ്റിലപ്പിള്ളി എം.എൽ.എ സ്പിന്നിങ് മിൽ സന്ദർശിച്ചു

26

തൃശൂർ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്പിന്നിങ് മിൽ സേവ്യർ ചിറ്റിലപ്പിളളി എം.എൽ.എ സന്ദർശിച്ചു. സ്പിന്നിങ് മില്ലിൻ്റെ ആധുനികവത്കരണത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതി പ്രകാരം 2016 മുതൽ 2021 വരെ 30 കോടിയോളം രൂപയാണ് അനുവദിച്ചത്. 35 വർഷം പഴക്കമുള്ള യന്ത്രങ്ങൾക്ക് പകരം ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയോടുകൂടിയുള്ള ബ്ലോറൂം, കാർഡിംഗ്, ഡ്രോയിംഗ് മെഷീനുകൾ എന്നിവ സ്ഥാപിച്ച് വരികയാണ്. ഇതുവഴി ഉത്പാദന ക്ഷമതയും ഗുണമേന്മയും കൂടിയ നൂൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ജീവനക്കാരുടെ അധ്വാനഭാരം കുറയ്ക്കാനും ഉത്പാദന ക്ഷമത ഇരട്ടിയിലധികം വർധിപ്പിക്കാനും സാധിച്ചു. ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയോടുകൂടിയുള്ള 9216 സ്പിൻ്റിലുകൾ സ്ഥാപിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള പഴയ സ്പിൻ്റിലുകൾ കൂടി മാറ്റി സ്ഥാപിച്ച് 25000 സ്പിൻ്റിലുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. സ്പിൻ്റിലുകൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൽ ആക്കിയതിനാൽ തൊഴിലാളികളുടെ അധ്വാന ഭാരം കുറയുന്നതോടൊപ്പം ഉത്പാദന ക്ഷമതയും ഗുണമേന്മയും വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്. വിദേശ നിർമ്മിതമായ ഓട്ടോകോണർ യന്ത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള യന്ത്രങ്ങൾ വരുന്ന ജൂലൈ മാസത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കും. 2016 മുതൽ 2021 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ആധുനിക വത്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള 30 കോടിയോളം രൂപയും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Advertisement

ആധുനിക വത്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പുരോഗതി എം എൽ എ വിലയിരുത്തി. രണ്ടാം പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിൻ്റെ ഒന്നാം വാർഷികത്തോടുകൂടി ആധുനിക വത്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതിനായി വ്യവസായ മന്ത്രി പി രാജീവിനെ മിൽ സന്ദർശിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എം എൽ എ അറിയിച്ചു.

രണ്ടാം പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ 2021 ചുമതലയേറ്റതിന് ശേഷം എല്ലാ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളും നവീകരിച്ച് സ്വയംപര്യാപ്തമാക്കുവാനും 2032 ഓടുകൂടി അവയെ ലാഭത്തിലാക്കാനുമുള്ള മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കാൻ എല്ലാ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളോടും ആവശ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഭാഗമായി തൃശ്ശൂർ സഹകരണ സ്പിന്നിംഗ് മിൽ 2021 ഡിസംബർ മാസത്തിൽ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചു. 27.35 കോടി രൂപ അടങ്കൽ തുകയുള്ള മാസ്റ്റർ പ്രാൻ ആണ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. മൂല്യവർധിത ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ഉത്പാദനം, നിലവിലുള്ള പഴക്കം ചെന്ന ഏഴ് സ്പിന്നിംഗ് യന്ത്രങ്ങൾ മാറ്റി 8064 ആധുനിക സ്പിൻ്റിലുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ, സോളാർ എനർജി പ്ലാൻ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ, ഓട്ടോകോണർ യന്ത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കൽ, ലാപ്ഫോർമറും കോമ്പർ യന്ത്രങ്ങളും സ്ഥാപിക്കൽ, തൊഴിലാളികൾക്കും ജീവനക്കാർക്കുമായി പുതിയ റെസ്റ്റ് റൂമുകൾ, ടോയ്ലറ്റുകൾ, ക്വാർട്ടേഴ്സ് നിർമ്മാണം എന്നിവ മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്ക് 1.6 കോടി രൂപ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ബഡ്ജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ തുക ഉപയോഗിച്ച് ആധുനിക ഉപകരണങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കും. മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ പ്രകാരമുള്ള പദ്ധതികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കും. ഇതുവഴി മില്ലിനെ സ്വയംപര്യാപ്തതയിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

തൃശൂർ സഹകരണ സ്പിന്നിംഗ് മിൽ ചെയർമാൻ കെ വി സദാനന്ദൻ, മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ പി എസ് ശ്രീകുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. തെക്കുംകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ടി വി സുനിൽ കുമാർ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ വി സി സജീന്ദ്രൻ, എ കെ സുരേന്ദ്രൻ, എം എസ് പ്രദീപ് എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

Advertisement