കുന്നംകുളം പ്രസ് ക്ലബ്ബിന്റെ പത്രപ്രവര്‍ത്തക അവാര്‍ഡുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു: പരമ്പര അവാർഡ് രഞ്ജിത്ത് മാധവന്

15

കുന്നംകുളം പ്രസ് ക്ലബ്ബ് മികച്ച പ്രാദേശിക പത്രപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കായി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ അവാര്‍ഡുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
മികച്ച മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകനുള്ള 10001 രൂപയും ഫലകവും അടങ്ങുന്ന സംസ്ഥാന അവാര്‍ഡ് രഞ്ജിത്ത് മാധവന്.

കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം ഈ സമയം ലോക്ഡൗണ്‍ ആയിരുന്നതിനാല്‍ 2019 ജനുവരി ഒന്നു മുതല്‍ 2020 ഡിസംബര്‍ 31 വരെയുള്ള എന്‍ട്രികളാണ് അവാര്‍ഡിനായി പരിഗണിച്ചത്.

2019 മെയ് മാസത്തില്‍ മാതൃഭൂമിയില്‍ മുരിയാട് കായല്‍ ഇടനാടിന്റെ സസ്യോദ്യാനം എന്ന തലക്കെട്ടില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പരമ്പരയാണ് അവാര്‍ഡിനര്‍ഹമായത്. തൃശൂര്‍ കോള്‍ പാടങ്ങളുടെ ഭാഗമായുള്ള വിസ്തൃതമായ മൂരിയാട് കായല്‍ പ്രദേശത്തെ ജൈവവൈവിധ്യങ്ങളില്‍ ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒട്ടേറെ സസ്യവിഭാഗങ്ങളെ കണ്ടെത്തുകയും ഇവയുടെ സവിശേഷതകളും ഇവയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും വ്യക്തമാക്കിയുള്ളതായിരുന്നു പരമ്പര.