സമൂഹവ്യാപനം മുന്നില്‍കണ്ട് കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങള്‍ ഊർജ്ജിതമാക്കും; പഴയന്നൂര്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്‌

52

സമൂഹവ്യാപനത്തിന്റെ ഘട്ടം മുന്നില്‍കണ്ട് കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങള്‍ ഊർജ്ജിതമാക്കാന്‍ പഴയന്നൂര്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്‌ തല ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ യോഗം തീരുമാനിച്ചു. എസ്.എം.എസ് പാലിക്കുന്നതില്‍ പലപ്പോഴും ജനങ്ങള്‍ അലംഭാവം കാണിക്കുന്നതായി ആരോഗ്യപ്രവർത്തകര്‍ യോഗത്തില്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പ്രതിരോധ ബോധാവതകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മുഴുവന്‍ കടകമ്പോളങ്ങളിലും കോവിഡ് പ്രതിരോധ സന്ദേശ ബോർഡുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും നോട്ടീസ് പതിപ്പിക്കുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചു. വ്യാപാര സമൂഹത്തിന്റെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചു. അടിയന്തിര കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് ആരോഗ്യ മിഷന്‍ പ്രാഥമിക കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും, സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും 3.75 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചു.
മഴക്കാലമായതോടെ പകർച്ച വ്യാധികളും പടരാനുള്ള സാധ്യത യോഗം വിലയിരുത്തി. ഒരു ഡെങ്കിപ്പനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതും 3 സാധ്യത കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തില്‍ കൊതുകിന്റെ ഉറവിട നശീകരണ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു. ജൂണ്‍ 25ന് തോട്ടങ്ങളില്‍ കൊതുക് നശീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങള്‍ തോട്ടമുടമകളുടെയും വാർഡ്തല ആരോഗ്യ സംഘത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തില്‍ നടത്തും. ജൂണ്‍ 28 ഞായറാഴ്ച വീടുകളില്‍ ഡ്രൈഡേ ആചരിക്കും. 27ന് സ്ഥാപനതല ഡ്രൈഡേ ആചരിക്കുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചു. തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾക്ക് ഡോക്സി സൈക്കളിന്‍ നൽകണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കി എല്ലാ വീടുകളിലും എത്തിക്കുന്നതിനും കൊതുക് വല, സാനിറ്ററി പൈപ്പുകളില്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും, ക്ലോറിനേഷന്‍ നടത്തുന്നതിനും യോഗം തീരുമാനിച്ചു. കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പങ്കാളികളാക്കണമെന്നും ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടെ നടത്തണമെന്നും തീരുമാനിച്ചു. യോഗത്തില്‍ പ്രസിഡന്റ് വി തങ്കമ്മ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം.പത്മകുമാര്‍, കെ.ആര്‍. സത്യന്‍, സെക്രട്ടറി എ.ഗണേഷ്, ഡോ.ഷീബ എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തു.