ചേലക്കര മെതുക് പുളിക്കൽ രവീന്ദ്രന്റെ ഭാര്യ ജയചന്ദ്രിക (55) നിര്യാതയായി

27

ചേലക്കര മെതുക് പുളിക്കൽ രവീന്ദ്രന്റെ ഭാര്യ ജയചന്ദ്രിക (55) നിര്യാതയായി. മക്കൾ: സുധീപ്, സുജിഷ. മരുമക്കൾ: വിനോദ്, ശ്യാമിലി. സംസ്ക്കാരം പിന്നീട്