ചേലക്കര പങ്ങാരപ്പിള്ളി തോട്ടത്തിൽ ഉമ്മർ (65) നിര്യാതനായി.

30

ചേലക്കര പങ്ങാരപ്പിള്ളി തോട്ടത്തിൽ ഉമ്മർ (65) നിര്യാതനായി.
ഭാര്യ: ഉമ്മുക്കുൽസു.
മക്കൾ: റഷീദ്, ലത്തീഫ്.
മരുമക്കൾ: ജസീന, ഹസ്ന.