തിരുവില്വാമല മലേശമംഗലം വാരിയത്ത് പടി സെയ്തുമുഹമ്മദിൻ്റെ ഭാര്യ സഫിയ (50) കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു

224

തിരുവില്വാമല മലേശമംഗലം വാരിയത്ത് പടി സെയ്തുമുഹമ്മദിൻ്റെ ഭാര്യ സഫിയ (50) കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു. ഖബറടക്കം നടത്തി. മക്കൾ: റസാഖ്,റംസീന, റിയാസ്. മരുമകൻ: ഹക്കീം.