പഴയന്നൂർ കുന്നത്തറ കുന്നത്ത് വീട്ടിൽ മുസ്തഫ (42) നിര്യാതനായി

166

പഴയന്നൂർ കുന്നത്തറ കുന്നത്ത് വീട്ടിൽ മുസ്തഫ (42) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ: റസീന. മക്കൾ: അൻസില, അൻഷിഫ.
ഖബറടക്കം നടത്തി.

Advertisement
Advertisement