ഇരട്ട വോട്ടിൽ കുരുങ്ങി പത്മജയും: പത്മജ വേണുഗോപാലിനും മകനും തൃശൂരിലും തൃക്കാക്കരയിലും വോട്ട്

78

തൃശൂർ മണ്ഡലത്തിലെ യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥിയും കെ.പി.സി.സി വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ പത്മജ വേണുഗോപാലിനും മകനും ഇരട്ടവോട്ട്. തൃക്കാക്കര മണ്ഡലത്തിലെയും തൃശൂരിലും വോട്ടറായാണ് പട്ടികയിലുള്ളത്. എറണാകുളത്തെ പനമ്പിള്ളി നഗറിലെ താമസക്കാരിയായ പത്മജ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നത് തൃശൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നിയമവിരുദ്ധമായാണ് വോട്ട് ചേർത്തതെന്നാണ് ആക്ഷേപം. തൃശൂരിൽ 29 -ാം നമ്പർ ബൂത്തായ ഹരിശ്രീ വിദ്യാനിധി സ്കൂൾ 29എ പോളിങ് സ്റ്റേഷനിലും, തൃക്കാക്കരയിലെ പനമ്പിള്ളി നഗർ 106 ‐ ാം നമ്പർ ബൂത്തായ ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസിലുമാണ് പത്മജയ്ക്ക് വോട്ടുള്ളത്. മകൻ കരുൺ മേനോനും ഇതേ ബൂത്തുകളിൽ വോട്ടുണ്ട്. രണ്ടിടത്തെയും വോട്ടർ ഐ.ഡി നമ്പരുകളും വ്യത്യസ്തമാണ്. IDZ1713015 ആണ് പത്മജയുടെ തൃശൂർ മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടർ ഐ.ഡി നമ്പർ, തൃക്കാക്കരയിലേത് BXD1663863 ഉം ആണ്. കരുണിന്റേത് തൃശൂരിൽ IDZ1735927 ഉം, തൃക്കാക്കരയിൽ BXD1663871 നമ്പർ വോട്ടർ ഐ.ഡികളാണ്.