ശക്തൻ നഗറിൽ ആകാശപ്പാതയുടെ നിർമാണം പുനരാരംഭിച്ചു; അടുത്ത ഫെബ്രുവരിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ കോർപറേഷൻ

38

അമൃത് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ശക്തൻ നഗറിൽ കോർപ്പറേഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന ആകാശപ്പാതയുടെ നിർമാണം പുരോഗമിക്കുന്നു. ഫാബ്രിക്കേഷൻ ജോലികൾ പൂർത്തിയായതിന് ശേഷം ഡിസംബറോടെ ക്രെയിനിന്റെ സഹായത്തോടെ ഇവയുടെ ഓരോ ഭാഗവും എടുത്തുയർത്തി തൂണുകളിൽ സ്ഥാപിക്കും. അതിന് ശേഷം വൈദ്യുതീകരണം, വെളിച്ചം എന്നിവയെല്ലാം ഒരുക്കിയതിന് ശേഷം അടുത്ത വർഷം ഫെബ്രുവരിയോടെ ജനങ്ങൾക്ക് തുറന്നുകൊടുക്കും.

ദിവസവും പതിനായിരക്കണക്കിന് പേർ കടന്നുപോവുന്ന ശക്തൻ നഗറിൽ നിരവധി അപകടമരണങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആകാശപ്പാത പൂർത്തിയാവുന്നതോടെ ശക്തനിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്കിനും കാൽനടയാത്രക്കാരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാവും. മാതൃഭൂമി റൗണ്ടിന് ചുറ്റും 270 മീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ മൂന്നുമീറ്റർ വീതിയിലാണ് ആകാശപ്പാത (സ്‌കൈവാക്ക്) നിർമിക്കുന്നത്. റോഡ് നിരപ്പിൽനിന്ന് ആറ് മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് നിർമിക്കുക. 5.30 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് നിർമാണം. ചെലവിൽ 50 ശതമാനം കേന്ദ്രസർക്കാരും 30 ശതമാനം സംസ്ഥാന സർക്കാരും 20 ശതമാനം കോർപ്പറേഷനുമാണ് വഹിക്കുകയെന്ന് അമൃത് പ്രോജക്ട് അർബൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വിദഗ്‌ധൻ എൻ. രാഹുൽ, അർബൻ പ്ലാനർ പി.ജെ. റഹ്മത്ത് എന്നിവർ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞവർഷം മാർച്ചിൽ നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കി ജനങ്ങൾക്ക് തുറന്നുകൊടുക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനം. കോവിഡ് വ്യാപനമുണ്ടായതിനെതുടർന്ന് നിർമാണം മന്ദഗതിയിലായി.

ഇതിലെ കവാടങ്ങൾ കയറി പച്ചക്കറിച്ചന്ത, മത്സ്യ, മാംസച്ചന്ത, ശക്തൻ സ്റ്റാൻഡ്, പട്ടാളം മാർക്കറ്റ്, ശക്തൻ കൺവെൻഷൻ ഗ്രൗണ്ട് എന്നിവിടങ്ങളിലേയ്ക്ക് സുരക്ഷിതമായി ഇറങ്ങാം. ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ആളുകൾ റോഡിലേയ്ക്കിറങ്ങുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അടച്ചിടും. എട്ടുകവാടങ്ങളുണ്ടാവും. ഉരുക്കുകൊണ്ട് നിർമിക്കുന്ന ആകാശപ്പാതയ്ക്ക് 16 തൂണുകളുണ്ടാവും. നടപ്പാലത്തിന് ചുറ്റും മുകളിലും സ്റ്റീലിന്റെ കവചവും ഒരുക്കും.