പാലിയേക്കര ടോൾ പ്ളാസ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കാൻ നടപടിയെടുക്കണം; നിയമസഭയിൽ കെ.കെ.രാമചന്ദ്രൻ എം.എൽ.എയുടെ സബ്മിഷൻ

0

പാലിയേക്കര ടോൾ പ്ലാസയുടെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ നടപടി സർക്കാർ കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് നിയമസഭയിൽ കെ.കെ. രാമചന്ദ്രൻ എം.എൽ.എ.യുടെ സബ്മിഷൻ. ദേശീയപാതകളിൽ 60 കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ ഒന്നിലേറെ ടോൾ പ്ലാസകൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന്​ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്‍റെ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായിട്ടും നടപ്പാക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് എം.എൽ.എ നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിച്ചത്. മണ്ണുത്തി-വടക്കഞ്ചേരി പാതയിൽ പന്നിയങ്കരയിൽ പുതിയ ടോൾ പ്ലാസ ആരംഭിച്ചതായും ഇവിടേക്ക് പാലിയേക്കരയിൽനിന്ന് 30 കിലോമീറ്റർ ദൂരം മാത്രമാണ്​ ഉള്ളതെന്നും സബ്മിഷനിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. 15 വർഷമായി പാലിയേക്കരയിൽ ടോൾ പ്ലാസ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ എം.എൽ.എ മണ്ണുത്തി-അങ്കമാലി ഭാഗത്ത് ദേശീയപാത അതോറിറ്റി കരാർ പ്രകാരമുള്ള മുഴുവൻ പണികളും പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Advertisement
Advertisement