തൃശൂർ പോലീസ് പിടികൂടിയ മയക്കുമരുന്നുകൾ ‘തീയിട്ട്’ നശിപ്പിച്ചു

24

തൃശൂർ സിറ്റി പോലീസിനു കീഴിലെ വിവിധ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയത കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട് പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്ത മയക്കുമരുന്നുകൾ നശിപ്പിച്ചു. 62.229 കി.ഗ്രാം. കഞ്ചാവ്, 1865 ഗ്രാം ഹാഷിഷ് ഓയിൽ, 13.18 ഗ്രാം അതിമാരക സിന്തറ്റിക് ഇനത്തിൽ പെട്ട MDMA എന്നിവയാണ് പുതുക്കാട് ചിറ്റിശ്ശേരി കൈലാസ് ക്ലേ കമ്പനി വക ഫർണസിൽ കത്തിച്ചു നശിപ്പിച്ചത്.

Advertisement

തൃശൂർ ടൌൺ ഈസ്റ്റ്, മണ്ണുത്തി, ഒല്ലൂർ, കുന്നംകുളം, റെയിൽവേ എന്നീ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 9 കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പോൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കഞ്ചാവ്. ചാവക്കാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് ഹാഷിഷ് ഓയിൽ പിടികൂടിയത്. അതിമാരക സിന്തറ്റിക് മയക്കുമരുന്ന് MDMA പിടികൂടിയത് കുന്നംകുളം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ്. മയക്കുമരുന്ന് കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട 25 പ്രതികളെ പോലീസ് അറസ്റ്റുചെയ്തു.

സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജില്ലാ തല ഡ്രഗ് ഡിസ്പോസൽ കമ്മിറ്റിയാണ് മയക്കുമരുന്നുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് അംഗീകാരം നൽകിയത്. ഇതിനു മുന്നോടിയായി പിടിച്ചെടുത്ത മയക്കുമരുന്നുകൾ കെമിക്കൽ ലബോറട്ടറിയിൽ പരിശോധന നടത്തി രാസപരിശോധന ഫലം ഉറപ്പുവരുത്തിയിരുന്നു.

Advertisement