അതിഥികളായി എത്തുന്നവർക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ വാഹനങ്ങൾ വിട്ടുനൽകണം; ഗവർണറുടെ മറ്റൊരു കത്തും പുറത്ത്

17

ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്റെ അതിഥികളായി എത്തുന്നവർക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ വാഹനങ്ങൾ വിട്ടുനൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട്‌ രാജ്‌ഭവനിൽ നിന്ന് പൊതുഭരണവകുപ്പിനയച്ച കത്ത് പുറത്ത്. ഗവർണറുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി പൊതുഭരണവകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിക്ക് 2021 സെപ്‌തംബർ 23 നയച്ച കത്തിലെ വിവരങ്ങളാണ് പുറത്ത് വന്നത്.2021 ഒക്ടോബർ 10 മുതൽ 2022 മാർച്ച് വരെ രാജ്‌ഭവനിൽ കൂടുതൽ അതിഥികൾ എത്തുമെന്നും അവർക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ കൂടുതൽ വാഹനങ്ങൾ വേണമെന്നുമാണ് ഗവർണർക്ക് വേണ്ടി പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇന്നോവയടക്കം മൂന്ന് വാഹനങ്ങൾ, ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെടെ ആറു മാസത്തേക്ക് വിട്ടുനൽകണമെന്നാണ് കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്.

Advertisement
315891152 681989663335879 9018274008087191083 n

ഗവർണറുടെ ഔദ്യോഗിക വാഹനവും സുരക്ഷാ അകമ്പടി വാഹനങ്ങളുമടക്കം സർക്കാർ ചെലവിൽ നിരവധി വാഹനങ്ങൾ രാജ്‌ഭവനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കെയാണ് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്റെ അതിഥികൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാനായി അധികമായി വാഹനങ്ങൾ വിട്ടുനൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.രാജ്‌ഭവനിലെ ജീവനക്കാരുടെ കണക്കുകളും ധൂർത്തുമടക്കമുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് അതിഥികൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ വാഹനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഗവർണറുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ കത്ത് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. അതിഥി സൽക്കാരത്തിനായി രാജ്‌ഭവൻ സർക്കാർ ഖജനാവിൽ നിന്ന് ഭീമമായ തുക ചെലവഴിക്കുന്നതായി ആരോപണങ്ങളും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.

Advertisement