ജീവനക്കാരുടെ ഒരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാത്ത അവധിക്ക് കടിഞ്ഞാണിടാൻ സർക്കാർ

71

ജീവനക്കാരുടെ ഒരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാത്ത അവധിക്ക് കടിഞ്ഞാണിടാൻ സർക്കാർ. അനിശ്ചിതകാല അവധിയെടുത്ത് വിദേശത്ത് പോയി ജോലിയെടുക്കാനും നാട്ടിൽ മറ്റ് ബിസിനസ് നടത്താനുമായി പോകുന്നവർക്ക് ഇനി അതിന് കഴിയില്ല. സർവീസ് കാലയളവിൽ അഞ്ച് വർഷം മാത്രം ശൂന്യവേതന അവധി. 20 വർഷത്തെ അവധിയാണ് അഞ്ച് വർഷത്തേക്കായി കുറച്ചത്. അവധി ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുവെന്നാണ് സർക്കാർ നിലപാട്. അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം ജോലിയിൽ ഹാജരായില്ലെങ്കിൽ പിരിച്ചുവിടും. സർക്കാർ ജീവനക്കാരും അർധ സർക്കാർ ജീവനക്കാരും ശൂന്യവേതന അവധി എടുക്കുന്നതിൽ നിന്നാണ് സർക്കാർ വിലക്കിയത്. സർക്കാർ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ സർവിസിൽ കയറിയ ശേഷം ജീവനക്കാർ പത്തും ഇരുപതും വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ അവധി എടുക്കുത്ത് വിദേശത്തും മറ്റും ജോലി ചെയ്യുന്നതായി സർക്കാർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതേതുടർന്നാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരാൻ സർക്കാർ തീരുമാനമെടുത്തത്. പുതിയ സർവീസ് ഭേദഗതി അനുസരിച്ച ഒരു സർവീസ് കാലയളവിൽ 5 വർഷത്തേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ശൂന്യവേതന അവധി സർക്കാർ അനുവദിക്കുക.

Advertisement
Advertisement