പോലീസിനെതിരെ ആക്ഷേപം: ഉന്നത പോലീസുദ്യോഗസ്ഥരുടെ അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി; ഇന്ന് മൂന്നിന് ക്ലിഫ് ഹൗസിലാണ് യോഗം

52

സംസ്ഥാനത്തെ ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം വിളിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി. വൈകീട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് ക്ലിഫ് ഹൗസിലാണ് യോഗം.

Advertisement
Advertisement