ഓഹരി സൂചികകളിൽ നഷ്ടത്തോടെ തുടക്കം: വിപണിയെ അറിയാം

7

ആഴ്ചയുടെ ആദ്യദിനത്തിൽ ഓഹരി സൂചികകളിൽ നഷ്ടത്തോടെ തുടക്കം. സെൻസെക്സ് 203 പോയന്റ് താഴ്ന്ന് 58,101 ലും നിഫ്റ്റി  41 പോയന്റ് നഷ്ടത്തിൽ 17,328 ലുമാണ് വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചത്. 

ആഗോള വിപണികളിലെ നഷ്ടമാണ് രാജ്യത്തെ സൂചികകളിലും പ്രതിഫലിച്ചത്. ജപ്പാൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ തുടങ്ങിയ ഏഷ്യൻ വിപണികളിലും നഷ്ടത്തിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. 

പവർഗ്രിഡ്, സൺഫാർമ, ബജാജ്ഫിനാൻസ്, എംആൻഡ്എം, ഏഷ്യൻപെയിന്റ്, ബജാജ് ഓട്ടോ, ആക്സിസ് ബാങ്ക്, റിലയൻസ് തുടങ്ങിയ ഓഹരികൾ നഷ്ടത്തിലാണ്. 

എച്ച്ഡിഎഫ്സി, ഭാരതി എയർടെൽ, മാരുതി, ഐടിസി, ടാറ്റാസ്റ്റീൽ, ബജാജ്ഫിൻസർവ്, കൊട്ടക്ബാങ്ക്, എൽആൻഡ്ടി തുടങ്ങിയ ഓഹരികൾ നേട്ടത്തിലുമാണ്.

നിഫ്റ്റി ഐടി, ഓട്ടോ, ഹെൽത്ത്കെയർ തുടങ്ങിയ സെക്ടറുകൾ നഷ്ടത്തിലും  എഫ്എംസിജി നേട്ടത്തിലുമാണ്. ബിഎസ്ഇ മിഡ്ക്യാപ്, സ്‌മോൾ ക്യാപ് സൂചികകളിൽ സമ്മിശ്രമാണ് പ്രതികരണം.