തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ഇന്ന് തുറക്കും; അതിരപ്പിള്ളിയിൽ നാളെ മുതൽ മാത്രം

15

ജില്ലയില്‍ മഴ ശക്തമായതിനെ തുടര്‍ന്ന് താല്‍ക്കാലികമായി അടച്ചിട്ട ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ അതിരപ്പിള്ളി, തുമ്പൂർമുഴി, വാഴച്ചാൽ ഒഴികെയുള്ളവ ഇന്ന് മുതല്‍ തുറന്നുപ്രവര്‍ത്തിക്കും. അതിരപ്പിള്ളി, തുമ്പൂർമുഴി, വാഴച്ചാൽ എന്നിവ നാളെ തുറക്കും.

Advertisement
Advertisement