വീണ്ടും ചരിത്ര തീരുമാനവുമായി സ്റ്റാലിൻ: പുകഴ്ത്തി സംസാരിച്ചാൽ കർശന നടപടിയുണ്ടാവുമെന്ന് എം.കെ.സ്റ്റാലിന്റെ താക്കീത്; എല്ലാറ്റിനും ഒരു പരിധിയുണ്ടെന്ന് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി

74

നിയമസഭയിൽ അനാവശ്യമായി തന്നെ പുകഴ്ത്തി സംസാരിച്ചാൽ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ഡി.എം.കെ എം.എൽ.എമാർക്ക് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ സ്റ്റാലിൻ്റെ താക്കീത്. സഭയിൽ ചോദ്യങ്ങളും വിഷയങ്ങളും ഉന്നയിക്കാനുള്ള സമയം പുകഴ്ത്തലിൽ പാഴാക്കി കളയരുത്. എല്ലാറ്റിനും ഒരു പരിധിയുണ്ടെന്നും സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു. ഡി.എം.കെ എം.എൽ.എ അയ്യപ്പൻ തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ 17 മിനിറ്റിൽ ഭൂരിഭാഗം സമയവും സ്റ്റാലിനെ പുകഴ്ത്തി സംസാരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് താക്കീത് നൽകിയത്.