എൻ.എസ്.എസിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി സി.പി.എം: സമുദായ സംഘടനകൾ പരിധിയിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് എ.വിജയരാഘവൻ; സുകുമാരൻ നായർ എടുത്ത നിലപാടിനൊപ്പം നായർ സമുദായം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് വോട്ടെണ്ണുമ്പോൾ വ്യക്തമാകുമെന്നും വിജയരാഘവൻ

11

എൻ.എസ്.എസിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി സി.പി.എം. പാർട്ടി മുഖപത്രത്തിൽ എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ സംസ്ഥാന ആക്ടിങ് സെക്രട്ടറി എ. വിജയരാഘവനാണ് രൂക്ഷ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്. സമുദായ സംഘടനകൾ പരിധിയിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് വിജയരാഘവൻ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു. വോട്ടെണ്ണി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് മനസിലാകുമെന്നും വിജയരാഘവൻ പറഞ്ഞു.

വർഗീയധ്രുവീകരണവും സാമ്പത്തിക പരിഷ്‌കാരവും സ്വന്തം സമുദായത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് എൻ.എസ്.എസിനെപ്പോലെയുള്ള സമുദായ സംഘടനകൾ നോക്കുന്നില്ലെന്ന് വിജയരാഘവൻ പറയുന്നു. ആർ.എസ്.എസിന്റെ തീവ്ര ഹിന്ദുത്വ പദ്ധതിയുമായും സാമ്പത്തിക ഉദാരവത്ക്കരണവുമായും സഹകരിക്കുന്ന പ്രതിലോമ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വാലാകാനാണ് സമുദായ സംഘനകൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. അത് അവർ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന സമുദായത്തിന്റെ താത്പര്യങ്ങൾക്ക് എതിരായിരിക്കുമെന്ന് സുകുമാരൻ നായർ മനസിലാക്കണമെന്ന് ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു.

തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സുകുമാരൻ നായർ എടുത്ത നിലപാടിനൊപ്പം നായർ സമുദായം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് വോട്ടെണ്ണുമ്പോൾ വ്യക്തമാകും. എൻ.എസ്.എസ് നേതൃത്വം സ്വീകരിച്ച തെറ്റായ നിലപാടുകൾ തിരുത്തുന്ന സമീപനമായിരിക്കും സമുദായത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുകയെന്നും വിജയരാഘവൻ ദേശാഭിമാനിയിലെഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.