മതിലകം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ അംഗങ്ങളുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ നടന്നു

11

മതിലകം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 15 അംഗങ്ങളുടെയും സത്യപ്രതിജ്ഞ മതിലകം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടന്നു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മുതിർന്ന അംഗമായ, അഴീക്കോട് ഡിവിഷനിൽ നിന്നുള്ള മുഹമ്മദ് സഗീർ അഥവാ ഷായി അയ്യാരിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്താണ് ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. വരണാധികാരിയായ കൊടുങ്ങല്ലൂർ പിഡബ്ല്യുഡി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ റിനോ എലിസബത്ത് ചാക്കോയാണ് മുതിർന്ന അംഗത്തിന് സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തത്. തുടർന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത മുതിർന്ന അംഗം ഓരോ ഡിവിഷനിലെയും അംഗങ്ങൾക്ക് ഒന്നുമുതൽ എന്ന ക്രമത്തിൽ സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. മുതിർന്ന അംഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ ആദ്യ യോഗവും ചേർന്നു. ഡിസംബർ 30നാണ് പുതിയ ഭരണസമിതിയുടെ പ്രസിഡൻ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കുക.