മേയർ, മുൻസിപ്പൽ ചെയർമാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ രാവിലെ

33

ജില്ലയിലെ ഏഴ് നഗരസഭകളിലെ ചെയർമാൻ, വൈസ് ചെയർമാൻ, കോർപറേഷനിലെ മേയർ, ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ന് നടക്കും. കോർപറേഷനിലെ മേയർ, ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കലക്ടർ ആണ് വരണാധികാരി. മേയർ സ്ഥാനത്തേക്ക് കോൺഗ്രസ് വിമതൻ എം.കെ വർഗീസ് ആണ് ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥി. രാജശ്രീ ഗോപൻ ആണ് ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ സ്ഥാനാർത്ഥി. വിമതനെ കൂടാതെ ഇടതുമുന്നണിക്ക് 24ഉം യു.ഡി. എഫിന് 23ഉം ബി.ജെപിക്ക് ആറും അംഗങ്ങൾ ആണുള്ളത്. മുൻസിപ്പാലിറ്റികളിൽ കൗൺസിലർമാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിന് നേതൃത്വം വഹിച്ച റിട്ടേണിങ് ഓഫീസർമാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരണാധികാരികളാകും.
മേയർ/മുൻസിപ്പൽ ചെയർമാൻ എന്നിവരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രാവിലെ 11മണിക്കും ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ/വൈസ് ചെയർമാൻ എന്നിവരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉച്ചകഴിഞ്ഞു രണ്ട് മണിക്കും നടത്തും. ഓപ്പൺ ബാലറ്റ് വഴിയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.

വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന അംഗം ബാലറ്റ് പേപ്പറിന്റെ പിന്നിൽ പേരും ഒപ്പും രേഖപ്പെടുത്തണം.
ഏതെങ്കിലും സ്ഥാനത്തേക്ക് ഒരാൾ മാത്രമേ മത്സരിക്കുന്നുള്ളു എങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തില്ല. മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർഥികൾ രണ്ട് പേരെ ഉള്ളു എങ്കിൽ എറ്റവും അധികം സാധുവായ വോട്ടുകൾ നേടുന്ന ആളെ വിജയിയായി പ്രഖ്യാപിക്കും. സാധുവായ വോട്ടുകളുടെ എണ്ണം തുല്യമാണെങ്കിൽ യോഗത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തി നറുക്കെടുക്കുന്ന ആളെ വിജയിയായി തീരുമാനിക്കും. രണ്ടിൽ അധികം സ്ഥാനാർഥികൾ മത്സരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാനാർഥി മറ്റെല്ലാ സ്ഥാനാർഥികൾക്കും കൂടി കിട്ടിയിട്ടുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വോട്ടുകൾ നേടിയാൽ ആ ആളെ വിജയിയായി പ്രഖ്യാപിക്കും. മത്സരാർത്ഥികളിൽ ആർക്കും കൂടുതൽ വോട്ടുകൾ നേടാനായില്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറവ് വോട്ടുകൾ നേടിയ സ്ഥാനാർഥിയെ ഒഴിവാക്കി വീണ്ടും വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തുകയും ചെയ്യും. ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ മത്സരാർഥികൾ തുല്യ വോട്ടുകൾ നേടിയാൽ നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തുകയും നറുക്കെടുക്കപ്പെട്ട ആളെ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാനാർഥി കൂടുതൽ വോട്ട് നേടുന്ന വരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തുടരുകയും ചെയ്യും.
സംവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുസിപ്പാലിറ്റികളിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ആൾ സംവരണ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വരണാധികാരികൾ ഉറപ്പാക്കും. കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആക്ടിലെ ചട്ടങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കണം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുക. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ ഉടൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മേയർ /ചെയർമാൻ എന്നിവർ വരണാധികാരി മുൻപാകെയും ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ /വൈസ് ചെയർമാൻ എന്നിവർ മേയർ /ചെയർമാൻ മുൻപാകെയും സത്യപ്രതിജ്ഞ /ദൃഢ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു രജിസ്റ്ററിൽ ഒപ്പ് വെയ്ക്കും. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കും നിർവഹിക്കുക. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതിയിൽ വോട്ട് അവകാശമുള്ള അംഗങ്ങളുടെ പകുതി എങ്കിലും അംഗങ്ങൾ ഹാജരായില്ലെങ്കിൽ യോഗം തൊട്ടടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കുകയും ആ യോഗത്തിൽ ക്വാറം നോക്കാതെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുകയും ചെയ്യും.