ദേശീയപാതയിലെ കുഴിയിൽ വീണ് സ്പീക്കറുടെ ഔദ്യോഗിക വാഹനം പഞ്ചറായി

41

ദേശീയപാതയിലെ കുഴിയിൽവീണു സ്പീക്കർ എം.ബി. രാജേഷിന്റെ ഔദ്യോഗികവാഹനം പഞ്ചറായി. തിരുവനന്തപുരത്തേക്കു പോകുന്നതിനിടെ ദേശീയപാതയിൽ 66-ൽ കായംകുളം കെ.പി.എ.സി.ക്കു സമീപം ഞായറാഴ്ച രാത്രിയിലാണ് സംഭവം. അപകടമറിഞ്ഞ് നാട്ടുകാർ ഓടിക്കൂടി. കാർ പഞ്ചറായതിനെത്തുടർന്ന് സ്പീക്കറെ പോലീസിന്റെ വാഹനത്തിൽ കൃഷ്ണപുരം കെ.ടി.ഡി.സി.യിൽ എത്തിച്ചു.

പഞ്ചറൊട്ടിച്ച് ഒൻപതുമണിയോടെ സ്പീക്കർ യാത്ര തുടർന്നു. ദേശീയപാതയിൽ ഹരിപ്പാട് മുതൽ കൃഷ്‌ണപുരംവരെ റോഡിൽ നിറയെ കുഴികളാണ്.